Bewakingsagent in het uitgaansmilieu- Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - light versie 32 uur

Bewakingsagent in het uitgaansmilieu- Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - light versie 32 uur

Doel

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent & bewakingsagent in het uitgaansmilieu.


 • Hij weet hoe de particuliere beveiligingssector is georganiseerd.
 • Hij is bekend met aspecten van de sector van de openbare veiligheid die belangrijk zijn voor de bewakingssector bij de uitvoering van zijn taken.
 • Hij is zich bewust van het wetgevingskader voor de bewaarsector, zijn organisaties en zijn activiteiten. Hij heeft een grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewaker, met name zijn vaardigheden en verplichtingen.
 • Hij kent het wetgevingskader met betrekking tot uitgangen.
 • Hij is in staat om eerste hulp te bieden en mensen te managen onder invloed van alcohol en drugs.
 • Hij heeft noties van publiek gedrag en kan waarschuwings-, evacuatie- en evacuatietechnieken toepassen.
 • Hij is in staat om tijdens een uitstapje een specifieke situatie te waarderen en het risico voor de veiligheid in te schatten.
 • Hij is in staat om zijn bewakingsactiviteiten adequaat en geweldloos uit te voeren in een omgeving van uitgangen.
 • Hij kent de principes van integrale veiligheid op het gebied van uitgangen.
 • Het is in staat om te communiceren en informatie door te geven aan openbare en politiediensten, in overeenstemming met vastgestelde regels.
 • Het is in staat om een ​​toegangscontrole correct uit te voeren onder tijdsdruk.
 • Hij kan cultureel gedrag en gewoonten onderscheiden om afwijkend gedrag te detecteren dat niet cultureel specifiek is. Het houdt rekening met de diversiteit in zijn contacten.
 • Hij kent de sociale partners en de specifieke collectieve voorschriften die van toepassing zijn op de bewakingssector.

Toelatingsvoorwaarden

  • Voldoe aan de voorwaarden voor uitoefening zoals beschreven in artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017
  • Geef een uittreksel uit het strafregister van minder dan 6 maanden
  • Leg een identiteitsbewijs voor waaruit blijkt dat de kandidaat een onderdaan van de Europese Unie is
  • In het bezit zijn van het competentiecertificaat van de bewaker
  • In het bezit zijn van het certificaat van succesvolle psychotechnische tests

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

UW PROGRAMMA

 • Wetgeving toegepast op het gebied van bewaking op het gebied van uitgangen (4 uur)
 • Risico's voor de veiligheid in een omgeving van uitgangen en geïntegreerde benaderingen (8 uur)
 • Conflictbeheer in een omgeving van uitgangen (12 uur)
 • Praktijken van methoden en technieken van bewaking in een omgeving van uitgangen (8 uur)

Prijzen

450€ inclusief:

 • Het minerval
 • Administratieve kosten
 • De syllabi
 • Examenkosten


* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-codeLes prix des formations en gardiennage sont sous réserve de modification. Le nombre d'heures prévu par l'exécution de l'arrêté royal de formation est susceptible d'être adapté dans le courant de l'année 2018.