Bewakingsagent - Bijscholing- Koninklijk besluit van 23 mei 2018

Doel

Deze wettelijk bepaalde bijscholing van 8 lesuren voor het uitvoerend personeel van een interne bewakingsdienst of een bewakingsfirma dient gevolgd te worden tijdens de periode van 2 jaar die de verlenging van de identificatiekaart voorafgaat.


Deze vereiste is enkel van toepassing voor personen die een basisattest (bewakingsagent, erfgoedbewaker, operator alarmcentrale, begeleiding van uitzonderlijke voertuigen) bezitten dat ouder is dan 5 jaar.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen uiteengezet in artikel 9 van het koninklijk besluit van 23/05/2018 betreffende de voorwaarden voor opleiding, beroepservaring en geschiktheid, de voorwaarden voor een psychotechnisch examen voor een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie uitoefenen in een beveiligingsbedrijf, een interne beveiligingsdienst of een trainingsorganisatie en hun organisatie zoals:

  • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden hebben verstrekt (geen veroordelingen - ook in het buitenland)
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en een hoofdverblijf hebben
  • een certificaat van algemene competentie beveiligingsfunctionaris en een certificaat van psychotechnisch onderzoek (voor specialisaties) hebben
  • minimum leeftijd: 18 jaar oud

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Programma

De in de afgelopen jaren gepubliceerde of herziene voorschriften met betrekking tot de vaardigheden en verplichtingen van beveiligingsagenten: 8 uur

Prijzen

140 € inclusief:

  • Het minerval
  • De syllabi
  • Administratieve kosten

* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code

Les prix des formations en gardiennage sont sous réserve de modification. Le nombre d'heures prévu par l'exécution de l'arrêté royal de formation est susceptible d'être adapté dans le courant de l'année 2018.