Bewaker - Bescherming van personen - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 52u

Bewaker - Bescherming van personen - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 52u

Doel

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming personen


 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de bewakingsfunctie.
 • Hij is zich bewust van de beperkingen en mogelijkheden van de activiteit onder de huidige regelgeving (strafrecht, verkeersrecht, particuliere beveiliging).
 • Hij kan nauw samenwerken met de openbare veiligheidsdiensten.
 • Hij is bekend met de te nemen beveiligingsmaatregelen en kent de analysemethoden en de beschermingsmodellen.
 • Hij is zich bewust van de verdedigingstechnieken die moeten worden toegepast op de te beschermen personen en zichzelf.
 • Hij kent de juiste rijtechnieken en kan deze in de praktijk brengen, volgens de regels van de weg.
 • Hij kan een risicoanalyse van de reis uitvoeren.
 • Het kan zich aanpassen aan de omstandigheden van de omgeving en de belangen van de te beschermen persoon.
 • Het is in staat om adequaat te reageren op dreigende situaties, zichzelf te beheersen, paniek te vermijden, voor de veiligheid van de te beschermen persoon en van zichzelf, door duidelijk te communiceren en proactief te handelen .
 • Hij is in staat de persoon in veiligheid te beschermen.
 • Hij kent en kan teambeschermingstechnieken individueel toepassen.
 • Hij is bekend met de verschillende formaties en kan ze in praktijk brengen.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen uiteengezet in artikel 9 van het koninklijk besluit van 23/05/2018 betreffende de voorwaarden voor opleiding, beroepservaring en geschiktheid, de voorwaarden voor een psychotechnisch examen voor een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie uitoefenen in een beveiligingsbedrijf, een interne beveiligingsdienst of een trainingsorganisatie en hun organisatie zoals:

 • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden hebben verstrekt (geen veroordelingen - ook in het buitenland)
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en daar zijn hoofdverblijf hebben
 • beschikken over een certificaat van algemene bekwaamheidsbeveiligingsfunctionaris en een certificaat van psychotechnisch onderzoek
 • minimum leeftijd: 18 jaar oud
 • Houd een identiteitskaart bij die geldig is voor het bedrijf of de service die zich heeft geregistreerd
 • Om te worden geregistreerd door een beveiligingsbedrijf of bewakingsdienst

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Programma

 • Toegepaste wetgeving met betrekking tot de bescherming van personen (3 uur)
 • Organisatie van openbare veiligheidsdiensten (1 uur)
 • Beveiligingsanalyse en beveiligingsontwerp (16 uur)
 • Trainingen en procedures voor de bescherming van personen (12 uur)
 • Bescherming van personen met auto's (12 uur)
 • Beschermingstechnieken (8 uur)

Prijzen

€ 1.375 inclusief:

 • Het minerval
 • De syllabi
 • Administratieve kosten
 • Examenkosten
 • Autoverhuur


* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code

Les prix des formations en gardiennage sont sous réserve de modification. Le nombre d'heures prévu par l'exécution de l'arrêté royal de formation est susceptible d'être adapté dans le courant de l'année 2018.