Basisopleiding tot bewakingsagent - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 139 uur

Basisopleiding tot bewakingsagent - Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 139 uur

Doel

Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. 

Dit attest is vereist voor iedereen die bewakingsactiviteiten wil uitoefenen.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen uiteengezet in artikel 9 van het koninklijk besluit van 23/05/2018 betreffende de voorwaarden voor opleiding, beroepservaring en geschiktheid, de voorwaarden voor een psychotechnisch examen voor een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie uitoefenen in een beveiligingsbedrijf, een interne beveiligingsdienst of een trainingsorganisatie en hun organisatie zoals:

 • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden hebben verstrekt (geen veroordelingen - ook in het buitenland)
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en hun hoofdverblijfplaats hebben

Plaatsen

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

programma

 • Organisatie van de bewakingssector (4 uur)
 • Herziening van de bewaringsvoorschriften en diepgaande studie van de rechten en plichten van de voogd (24 uur)
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8 uur)
 •   Communicatieve vaardigheden (12 uur)
 • Conflictbenadering (12 uur)
 • Maatschappelijke en culturele training (12 uur)
 • Observatie, risicobeoordeling en rapport (12 uur)
 • Dodge-technieken (12 uur)
 • Aangepaste reacties in geval van crisis (8 uur)
 • Bedrijfsredder (15 uur)
 • Brand, preventie en brandbestrijding (8 uur)
 • Sociale rapporten en collectieve overeenkomsten (4 uur)
 • Praktijken van methoden en technieken van bewaking (8 uur)

Prijzen

1750 € inclusief:


 • Het minerval
 • Kosten voor de psychotechnische test bij SELOR
 • De syllabi
 • Vergoedingen voor het onderzoek van de SELOR-voorschriften (1e zittingen) (repêchage: 135 €)
 • Administratieve kosten
 • Examenkosten

* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code

Les prix des formations en gardiennage sont sous réserve de modification. Le nombre d'heures prévu par l'exécution de l'arrêté royal de formation est susceptible d'être adapté dans le courant de l'année 2018.