PERSBERICHT

PERSBERICHT 21 NOVEMBER 2019


Protection UNIT koopt Fact GROUP en wordt zo de 100 % Belgische leider in de bewakingssector

In de sector van private beveiliging en bewaking die volop in beweging is, kondigt Protection UNIT de overname aan van Fact GROUP, al 20 jaar een belangrijke speler in de sector. Protection UNIT, nu 1.350 medewerkers sterk, maakt zijn ambities duidelijk: uitbreiding in het noorden van het land, aanwerving en opleiding van agenten, ontwikkeling van nieuwe producten dankzij investeringen in nieuwe technologieën. En dat met een 100 % Belgische identiteit.

Protection UNIT en Fact GROUP kondigen vandaag hun fusie aan, nu de private beveiligings- en bewakingssector volop in beweging is. “Dit is meer dan een optelsom van omzetcijfers en marktaandelen, we willen ook vrouwen en mannen, werkmethoden en complementaire expertises samenbrengen om een ambitieus, 100 % Belgisch project op te starten”, legt Samuel Di Giovanni, CEO van Protection UNIT, uit. Een toenadering die vanzelfsprekend was voor beide mannen: “Dit is een ontmoeting tussen twee Belgische ondernemers die een gemeenschappelijke visie delen waarin de mens, de kwaliteit van de dienstverlening en flexibiliteit onze beste wapens zijn om ons bedrijfsproject op te leggen en de meest kwalitatieve oplossing op de markt te worden”.

Deze fusie was een unieke gelegenheid om elkaar te versterken zodat we ons kunnen positioneren als een toonaangevend, solide bedrijf dat in staat is om in te spelen op de nieuwe opdrachten die voorzien zijn in de nieuwe ‘wet Jambon (*)’ van 2017 die de private en bijzondere veiligheid regelt”, zegt Yves Bastin, huidig CEO van Fact GROUP die vanaf nu de functie van COO (Chief Operating Officer) zal uitoefenen, verantwoordelijk voor de afdeling bewaking van de groep.

Met een slagkracht van 1.350 medewerkers (500 medewerkers van Protection UNIT + 850 medewerkers van Fact GROUP) wil Protection UNIT blijven groeien om binnen 3 jaar de kaap van 2.000 medewerkers te bereiken. “Deze fusie is uiteraard een kans om te groeien en dus om nieuwe mensen aan te werven, met een belangrijke investering in de opleiding van onze agenten als hefboom voor prestaties. Wij moeten profielen opleiden en aanwerven die overeenstemmen met de noodzakelijke transformatie van het beroep. We willen het nieuwe imago van de bewakingsagent uitstralen, dat meer gericht moet zijn op service, gastvrijheid en preventie. En dan hebben we het nog niet over de vervrouwelijking van het beroep, die moet versnellen”, benadrukken beide mannen.

Nog een prioriteit is de investering in nieuwe technologieën. “Dankzij de nieuwe tools kunnen onze agenten hun competenties uitbreiden, want ze zullen altijd een menselijke supervisie vereisen. De agenten zullen zich dus steeds meer moeten specialiseren. Dat zal een van onze sterke punten worden! Deze nieuwe technologieën, zoals drones, zijn een kans om het werk van een bewakingsagent eenvoudiger en efficiënter te maken en tegelijk meer aangepaste diensten aan te bieden aan onze klanten”, benadrukt Samuel Di Giovanni.

En nu we het over de klanten van beide bedrijven hebben, “Er komen geen grote veranderingen!”, verzekeren Samuel Di Giovanni en Yves Bastin, die zullen werken aan een geleidelijke integratie en tegelijk hoge eisen blijven stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening. “Het is als een familie die uitbreidt, dat vraagt om luisterbereidheid en aandacht. We zullen blijven groeien zonder te raken aan onze familiale sfeer, onze terreinkennis en de vertrouwensband die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met onze klanten en onze partners”, besluiten ze.

 

Meer info?

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017100208

Contact

Michael François, Communication Manager Protection UNIT: 0486/26.31.71 (m.francois@unitgroup.be)