EERSTE INTERVENTIEPLOEGLID

EERSTE INTERVENTIEPLOEGLID

Doel

 • Het belang van de preventiemaatregelen opnieuw belichten.
 • Menselijke gedragingen leren beheersen in geval van rampen.
 • De algemene en specifieke richtlijnen naleven.
 • Een noodsituatie herkennen en alarm slaan.
 • Kennismaking met de verschillende evacuatiescenario’s.
 • Aanleren van de juiste reflexen bij het ontdekken van brand.

Toelatingsvoorwaarden

Geen toelatingsvoorwaarden vereist

Plaats

Sessies mogelijk in ons centrum in Limal

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « reception@factgroup.eu ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

UW PROGRAMMA

  Theorie (Korte opfrissing)
 • Inleidende film
 • Procedures in geval van brand.
 • Brandrisico’s in uw bedrijf.
 • Vuurdriehoek, vuurklassen…
 • De verschillende blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • Signalisatie. 
Praktisch
 • Toepassing van de richtlijnen in levensechte omstandigheden.
 • Blusoefeningen op vuur van klasse A, B en C met brandhaspel en blustoestellen.
 • Oefeningen in met rook gevulde ruimten.
 • Virtuele oefeningen in concrete situaties.

Prijzen

Individueel : 180€
Groep: op aanvraag

Inbegrepen in onze prijzen:
 • Onthaal en koffie
 • Voormiddagpauze
 • Flessen water
 • Middagmaal en drank


* Prijs met BTW vrijstelling van artikel 44, WBTW

Extra informatie

Fact Training Center - Service commercial
Rue de la Station 19, 1300 Limal
Telefoon : +32 (0)10 434 643
sales@factgroup.be